Hvad er et realkreditlån

Når man beslutter sig for at optage et lån kan det være vanskeligt at finde hoved og hale i alle de mange forskellige oplysninger man får stillet til rådighed. Det kan næsten virke helt afskrækkende. Derfor vil du her få en mere overskuelig guide og vejledning til at vælge at søge om et realkreditlån og hvad det vil sige. Du vil få muligheden for at læse sort på hvidt om fordele og ulemper ved de respektive lån og herved blive klædt på til selv at kunne vurdere mere præcist, hvilken låntype der passer bedst til dig og din økonomiske situation.

Med et realkreditlån får du muligheden for at låne til eksempelvis køb af en bolig eller til at lave forbedringer i den bolig du allerede bor i. Når du derfor optager et realkreditlån stiller du din ejendom som sikkerhed. Vælger du altså at finansiere dit boligkøb med et realkreditlån vil der - ligesom ved optagelse af et helt ordinært banklån - være omkostninger som er forbundet med selve oprettelsen af lånet. Disse omkostninger består af et gebyr til banken, et gebyr til realkreditinstituttet, en afgift til staten og sidst men ikke mindst et kurtage gebyr.

Hvis der er tale om en helårsbolig er det muligt at låne op til hele 80% af boligens værdi med et realkreditlån. Hvis du derimod skal låne til et sommerhos eller andre boliger der går under kategorien fritidshuse kan man låne op til 75% af boligens værdi. Dette kommer sig naturligvis af at man vurderer behovet for lånet udfra hvor meget tid man tilbringer i den respektive bolig.

Realkreditlån findes i forskellige varienter og der er derfor to væsentlige ting som du som lånmodtager anbefales at tage stilling til inden du begynder ansøgningsprocessen.

 1. For det første er det essentielt at du tager en beslutning om hvorvidt du vil have en fast rente (altså en rente som du kender til, og kan stole på vil forblive fast under hele lånets løbetid) eller en variabel rente (som er en rente der ændrer sig under lånets løbetid - denne ændring kan både være i form af en rentestigning eller et fald i renten).
 2. En anden vigtig ting man skal tænke over er hvor længe man ønsker at skulle afdrage på lånet og altså hvor lang løbetid lånet skal have.

Disse ting er et godt sted at starte med at vurdere når man begynder at tænke på at ville ansøge om et realkreditlån. Dog skal det pointeres at det til hver en tid er muligt at få ændret ens lånetype hvis der skulle ske ændringer i din økonomiske situation. Eller hvis der for den sags skyld skulle komme andre personlige ting ind i dit liv som gør at du er nødsaget til at ændre på dit lån.

Når man taler om realkreditlån taler man altså om et begreb der dækker over alle de forskellige former for realkreditlån der eksisterer. Derfor vil vi her komme med en mere udførlig vejledning til hvordan de forskellige typer af realkreditlån difererer fra hinanden. Og du vil herved få en bedre mulighed for at tage stilling til hvilket af realkreditlån typerne der passer bedst til dig og din specifikke situation.

Obligationslån

Denne type realkreditlån er til dig der ønsker at kende renten på dit lån og samtidig få muligheden for at kunne tjene penge på restgælden hvis renten skulle stige.

Obligationslånet giver dig nemlig et lån med en fast rente i hele lånets løbetid. Og som udgangspunkt er denne løbetid på op til 30 år. 

Fordele ved obligationslån;

 • En væsentlig fordel ved at vælge obligationslånet som dit realkreditlån er at du allerede fra udstedelsen af lånetilbudet kender til afdraget og obligationsrenten under hele lånets løbetid.
 • Udover det ved værdien af selve gælden falde hvis der kommer en stigning i renten. Hvor i mod hvis der er fald i renten vil stigningen af gælden begrænses til kurs 100.
 • Du har en mulighed for afdragsfrihed fra 1 enkelt år og op til hele 10 år.

Når man taler om fordele, er det også vigtigt at man vejer dem op i mod ulemperne. Dette er der naturligvis ved alle typer af lån og det kommer helt an på hvilke behov man har, hvor meget de vægter.

 • Renten er som udgangspunkt højere her end den ville være med et realkreditlån der har en variabel rente. Her sætter man en rente der kan være konstant.
 • Den afdragsfrie periode skal allerede afstemmes på det tidspunkt hvor lånetilbuddet udstedes. Perioden er altså fastlagt og hvis man ønsker at ændre på den afdragsfrie periode kræver det en omlægning af hele obligationslånet.

Rentetilpasningslån

Ved at vælge et rentetilpasningslån er der tale om et lån med en variabel rente. Her tilpasses renten det aktuelle renteniveau enten hvert 3. eller hvert 5. år. Ligeledes som det ovenstående obligationslån er der her tale om en løbetid på alt fra 10 til 30 år.

 • Den første essentielle fordel ved at ansøge om et rentetilpasningslån er at renten forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån der også har en fast rente.
 • Du får et større afdrag det første år en med tilsvarende lån der har en fast rente.
 • Afdragsfriheden kan vælges til og fra og den kan være helt op til 10 år.

Dog er der her også nogle faldgrupper og ulemper man skal være ekstra opmærksom på.

 • Renterne og afdragene kender du kun til næste gang at lånet skal refinansieres.
 • Selve værdien af gælden vil ikke falde ved rentestigninger.
 • Der kan opstå en kursgevinstbeskatning hvis du vælger at indfrie lånet på andre tidspunkter end ved refinansering.

Kort Rente

Kort Rente er ligeledes et realkreditlån med en variabel rente. Denne lånetype giver dig typisk en lav ydelse lige her og nu. Din rente er blot kendt i 6 måneder og du skal derfor have en stabil økonomi der kan holde til at der kommer klare udsving i renten.

Renten ved Kort Rente lån fastsættes to gange om året.

Fordele ved denne type af lån;

 • Renten forventes overordnet set at være lavere end tilsvarende realkreditlån der ligeledes har en fast rente.
 • Der er en halvårlig rentetilpasning og derved er der automatisk også en hurtig tilpasning af ydelsen hvis der skulle forekomme rentefald.
 • Denne type realkreditlån kan indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs. Denne kurs er typisk tæt på 100.

Når man har sagt fordele har man naturligvis også sagt ulemper;

 • Renterne og afdragerne kendes kun frem til næste gang lånet skal rentetilpasses.
 • Et nyt rentefradrag fastsættes ved hver ny refinansiering.
 • Den afdragsfrie periode skal bestemmes allerede på det tidspunkt hvor lånetilbuddet udstedes. Perioden er altså fastlagt og en ændring af den afdragsfrie periode kræver en omlægning af hele Kort Rente lånet.

Sammenlign dine ydelser!

Vi hjælper dig med at sammenligne din økonomi på tværs af brancher!

Find et lån Find telefoni Find internet Find A-kasse